Menu Close

Velkommen til Rohde Advokatfirma

Advokatfirmaet er en almen praksis, der yder rådgivning til private om alle de juridiske problemer, som man som familie eller
single kan komme ud for. 

Vores rådgivning er primært centreret om bopæl, forældremyndighed og samvær, herunder udlevering af børn til samvær,
børnebortførelse samt frivillig- og tvangsanbringelse af børn. Vi rådgiver i naturlig sammenhæng hermed også om bodeling
i forbindelse med skilsmisse- og separation og om opløsning af papirløse samlivsforhold. 

Andre typiske rådgivningsopgaver inden for familieområdet er værgemål, boligkøb, adoption, ægtepagter om særeje,
samlivskontrakter og testamenter. 

Endelig har vi en særlig kompetence vedrørende udlændinges retsforhold, herunder visum. Vi bistår således hvert år et stort
antal udlændinge med familiesammenføringer, adoption, arbejds- og opholdstilladelse, oprettelse af ægtepagter, skilsmisse
og bevarelse af opholdstilladelse efter en skilsmisse samt boligkøb i Danmark. 

Firmaet er medlem af Danske BOLIGadvokater, Danske Familieadvokater, Foreningen af Udlændingeretsadvokater og
Mediationsinstituttet.

Danske Boligadvokater

Advokatfirmaet er medlem af Danske BOLIGadvokater, som er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efter- uddannelse og kontrol.

Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.

Udtalelser (Læs mere her)

“Advokat Jesper Rohde har hjulpet mig i sager om skilsmisse og personlig konkurs. Jesper har altid stået klar ved telefonen og ville hjælpe mig uanset hvornår jeg kontaktede ham. Han har altid vist stor interesse for sagerne, som jeg er kommet med og altid været en stor hjælp og en god advokat at snakke med.

Jeg kan kun anbefale Jesper til andre som vil vinde deres sag og have en stor opbakning af en god advokat som tager alle sager stort som småt lige seriøs og professionel.”

Kaj Nielsen (43 år)

author1

Danske Familieadvokater

Advokatfirmaet er medlem af Danske Familieadvokater, som er en landsdækkende forening af specialiserede advokater, der rådgiver og bistår private med løsning af juridiske spørgsmål og konflikter.

Familieadvokaterne arbejder efter særlige etiske regler, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Medlemmerne er forpligtet til at deltage i foreningens kurser og tilbud om videre- uddannelse og der foretages, i henhold til foreningens vedtægter, kontrol af medlemmernes udførelse af Familietjek og andre ydelser.

Advokatsamfundet

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og omfattet af de etiske regler om god advokatskik, krav om ansvarsforsikring m.v.

Ansvarsforsikring er tegnet i HDI Gerling, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø. Denne forsikring dækker tillige midler på klientkonti. Indestående på klientkonti er ligeledes fuldt dækket ved bankkrak.

Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatsamfundets hjemmeside

Danske Advokater

Advokatfirmaet er medlem af Danske Advokater, der er de danske advokatvirksomheders brancheforening. Foreningen er en markant stemme i den juridiske debat, i debatten om retssikkerhed og i samfunds-debatten som sådan.

Foreningen deltager bl.a. i politiske udvalg og kommer med høringssvar ved frem-sættelsen af nye lovforslag.

Foreningen fokuserer på innovation og formidler viden om bedste praksis og om nye tendenser ligesom foreningen tilbyder en omfattende palet af efteruddannelseskurser.

Mediationsinstituttet

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

Mediation kan bl.a. bruges ved skilsmisser, forældremyndighed, arv og nabostrid.

Jeg er som mediatoradvokat tilknyttet Mediationsinstituttet, og har gennemgået

Advokaternes
Mediator-uddannelse.

Foreningen af Udlændingerets- advokater

Medlemmerne af foreningen deler viden og erfaringer, herunder interessante afgørelser fra Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Udlændingestyrelsen, domstole og også fra internationale fora.

Foreningen sikrer endvidere løbende efteruddannelse af foreningens advokater med med pointgivende kurser og foredrag af danske og udenlandske eksperter.

Foreningen afgiver endelig med jævne mellemrum høringssvar om relevant lovgivning og deltager aktivt i samfunds-debatten omkring udlændinge-ret.